Programma

 

Ledendag V&VN longverpleegkundigen  10 oktober 2019
Algemene ledenvergadering (alleen voor leden tot 11.45 uur)
   
09.00 - 09.30 uur Registratie met koffie en thee
   
09.30 - 10.30 uur Afdelingsvergadering  V&VN longverpleegkundigen inclusief verkiezing verpleegkundige van het jaar
   
10.30 - 10.50 uur Koffiepauze
   
10.50 - 11.45 uur 2de Kamer debat 
  o.l.v Jo Sinjorgo, Liesbeth van Tiel en Letty van der Schaaf
   
  Middels een “officieel “ 2e kamer debat zullen vanuit de vergadering 2 moties  
  ter goedkeuring worden ingediend die ter goedkeuring of ter afwijzing aan de 
  vergadering zullen worden voorgelegd. Als kamervoorzitter fungeert 
  Jo Sinjorno als onafhankelijk bruggenhoofd tussen het bestuur en de
  vergadering.
   
   Het doel is om de eensgezindheid, eenduidigheid en betrokkenheid
   van de individuele leden in de vergadering vergroten.
 
Opening plenaire deel
   
11.45 - 12.30 uur  Wet BIG II, hoe nu verder? 
   
12.30 - 13.15 uur Lunch
   
13.15 - 14.15 uur 1ste workshopronde
14.25 - 15.25 uur 2de workshopronde
   
15.25 - 15.45 uur Theepauze
   
15.45 - 16.45 uur Onderzoek als verbindende schakel in de longzorg, maar hoe dan?
16.45 - 16.50 uur Pleaire afsluiting
   
vanaf 16.50 uur Netwerkborrel